About web and your sajt 2017

Publish the content for your visitors, HTTPS & responsive.
My conclusion is: , make your page adapt to your visitors platform (responsive) and create good content thats convenient for your visitor / customers and dont mind separating smobileversions, pads or desktop. Get https!

All effort should be: create good content.
Manage your marketingbudget and use them in the channels that best suits your needs. If you are selling something that people google about, find out their keyword phrases and use them in your content, thats search engine optimization, SEO. Maybe the best strategy is to use most of your marketing budget to create good content.

If you sell services i am convinced that relationship marketing is best. Share knowledge to gain trust is best in the long run though it takes some time to build it.

Of course its important to be on the first page of google or to have many wiews on Facebook regardless if you are selling services or products. Now this requires some delicate handlig,  suppose you get "hunted" by ads about "clothes in big sizes" when i have been searching for healhy food to loose weight! . You have to create ads within good taste and prensent them in good context. Correct ad in the right place at the right time.

Most important is the way we comunicate our messege in the digital channels.
Tech is not imortant regardless if it is Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube, Tumblr, Pinterest os some other place.
It is HOW we comunicate thats imortant combined with where your visitors or customers is. Where they are online - there you shall be!

Measure, measure and measure what customers do.
Do not work blindly, measure what your visitors / customers do on your site, what links they click on, how they do, where they stop and last but not least: where/when do they leave your site. This info will tell you what is working and what is not. Now you can decide how to improve futher.

Google has made some big changes in 2016
Google have told the world that they will divde their search index into two, one desktopindex and one mobileindex. They will update the mobileindex faster. It is obvious that the mobile index is most important and that they differ in the indices for mobile and desktop also means that they will rank sites differently depending on whether the visitor is using mobile or desktop and how well the site handles both. They will thus be better and better at distinguishing between what interests mobile visitors and desktop visitors.
This is good info that you can put to good use.

HTTPS is a ranking signal in Google
Https is not considered an important rankingsignal BUT Google Chrome will mark sites without https as ”unsafe”. That will cause fewer people to click on those links in a searclist. They will start with sites that uses creditcards and logins already in januari 2017. The next step will mark sites as unsafe when the visitor uses the incognito-mode  and finally all sites that is not using https will be marked unsafe. That means that you should get https now.

Om webbplatser / sajter 2017

Skapa innehållet för besökarna, HTTPS & responsive sajt
Min slutsats blir ändå, se till att din sajt anpassar sig till besökarens plattform (responsive) och skapa bra innehåll som passar för dina besökare / kunder och bry dig inte om att skilja på mobilversioner, plattor eller desktop samt skaffa https (ssl).

Lägg pengarna på att skapa bra innehåll
Var rädd om dina marknadsföringspengar så att du använder dem i de kanaler som passar dig bäst. Säljer du något som människor googlar efter, tag reda på vad de använder för sökordsfraser och använd dem i ditt innehåll, alltså sökordsoptimering, SEO. Kanske ska du istället använda det mesta av marknadsföringsbudgeten till att skapa innehåll.

Säljer du tjänster är jag övertygad om att relationsmarknadsföring där du delar med dig av kunskap för att vinna förtroende är helt rätt i längden även om det tar längre tid.

Naturligtvis är det viktigt att synas i Google eller Facebook oavsett om du säljer tjänster eller produkter. Men jag skulle t.ex. uppleva det som smaklöst om jag blev ”jagad” av annonser från ”Kläder för kvinnor i stora storlekar” om jag tittat efter hälsosam mat för att gå ner i vikt eller en begravningsbyrå bara för att jag sorgsen och ledsen försökt att ta reda på begravningskostnader. Alla tjänster och produkter passar inte för annonsering utan behöver genomtänkt information presenterad på rätt sätt.

Viktigast är på vilket sätt vi kommunicera vårt budskap i de digitala kanalerna.
Tekniken är inte det viktiga oavsett om det är Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube, Tumblr, Pinterest eller något annat.
Det är hur vi kommunicerar som är intressant tillsammans med var dina besökare eller dina kunder befinner sig. Där de är på nätet – där ska du vara!

Mät, mät och mät vad kunderna gör
Arbeta inte i blindo, utan mät vad dina besökare / kunder gör på din sajt, vilka länkar de klickar på, hur de gör, var de stannar och inte minst var är de när de lämnar din webbplats. Då får du veta du vad som fungerar och inte så att du kan göra något åt det.

Google har gjort några stora förändringar under 2016
Nu har Google berättat att de ska dela upp sitt sökindex i ett desktop-index och ett mobil-index som de kommer att uppdatera snabbare. Det är uppenbart att mobil-indexet är viktigast och att de skiljer på indexen för mobil och desktop innebär också att de kommer att ranka webbplatser olika beroende på om besökaren använder mobil eller desktop. De kommer alltså att bli bättre och bättre på att se skillnad på vad som intresserar mobila besökare respektive desktop besökare.

HTTPS är en rankingsignal i Google
Https anses inte vara en viktigt rankingsignal, dock kommer Googles webbläsare Chrome att markera sajter utan https dvs. okrypterade som ”osäker” vilket gör att färre besökare kommer att klicka på de sökträffarna. De börjar med sajter som har kreditkortsbetalningar och inloggningar redan i januari 2017. Nästa steg är att de märker sajter som osäkra när besökaren surfar i inkognito-läge och till slut ska de markera alla http-sidor som osäkra. Vilket gör det lika bra att skaffa HTTPS (SSL) nu.